Nehýbete se? Chyba! Máte totiž 2x vyšší riziko, že zemřete předčasně!

Zamysleli jste se vůbec někdy na významu samotného POHYBU? Proč je pro nás tak důležitý? A proč bychom ho určitě neměli vynechat z naší denní aktivity?

Tento krátký článek se snaží poukázat na význam fyzické aktivity a na neduhy, ke kterým může dojít, budeme-li ji zanedbávat a opovrhovat jí.

Doba čteni: 5 minut.

Lidé většinu dne stráví zalezlí za stolem bez jakékoli fyzické aktivity.

Tento sedavý životní styl výraznou měrou narušuje naše zdraví, vede ke vzniku mnohem častějších civilizačních chorob a dokonce podle některých studií k většímu riziku předčasných úmrtí.

# Studie HUNT prezentovaná na ESC kongresu 2019

Podle studie HUNT1 (The Nord-Trøndelag Health Study), která byla představena na European Congress of Cardiology 2019, dvě desetiletí sedavého zaměstnání jsou spojeny s dvojnásobným rizikem předčasné smrti v porovnání s fyzickou aktivitou.

Tato norská studie je jedna z největších zdravotních studií, která kdy byla zpracována. Navíc má poměrně vysokou vypovídající hodnotu, jelikož vyplývá z dat pořízených od 23 146 lidí.

Cílem této práce bylo zjistit, jak změny ve fyzické aktivitě po 22 let souvisí s následnou smrtí ze všech možných příčin a s kardiovaskulárním onemocněním.

Jelikož ke změnám dochází v průběhu času, je velice důležité sbírat data průběžně, což tato studie dělala.

Měření proběhla ve třech časových obdobích: 1984-1986; 1995-1997 a 2006-2008. Data nakonec byla použita jen z první a třetí.

Fyzická aktivita byla rozdělena do jako inaktivní, střední (méně jak 2 hodiny týdně, aktivní) a velká (dvě a více hodiny za týden, velice aktivní).

Výsledky byly dosti zarážející!

Skupina bez jakékoli fyzické zátěže měla vůči ,,velice aktivní‘‘ skupině 2x vyšší pravděpodobnost, že bude postižena předčasnou nemocí jakéhokoli druhu a dokonce 2.7x větší pravděpodobnost že bude trpět kardiovaskulární nemocí.

Skupina se střední aktivitou na tom byla podstatně lépe. Oproti velice aktivní skupině měla 60% nárust možné smrti z jakékoli příčiny a 90% nárust kardiovaskulárních chorob.

Doporučená dávka fyzického zatížení pro optimální zdraví je okolo 150 minut týdně při středním zatížení nebo 75 minut intenzivní aerobní aktivity.

Důležité je zmínit, že i aktivita pod tato čísla má určité zdravotní benefity. V konečné fázi jakákoli fyzická zátěž má pozitivní vliv na náš organismus!

,,Dělejte aktivity, které vás baví, a zařaďte více pohybu do svého života. Například choďte do obchodu namísto řízení, vysedněte z metra dříve a projděte se, choďte po schodech namísto jízdy výtahem,‘‘ vzkázala paní doktorka Moholdt na ESC kongresu 2019.

Ze studie také vyplývá, že začne-li člověk s cvičením nebo nějakou tělesnou aktivitou později, rizika na předčasnou smrt z různých onemocnění a příčin se snižují. Je však nutné začít pomalu!!!

Dále popisuje situaci u lidí, kteří byli v prvním měření velice aktivní a ve třetím naopak vůbec. Měli úplně stejné riziko smrti jako ti, kteří byli po celá tři měření neaktivními.

Myslím si, že vzkaz, který se HUNT studie snaží říci, je jasný! Pohybová aktivita je pro zdraví život (a i duševní pohodu) nezbytnou součástí existence každého jedince.

Studií podporující tento fakt najdete na internetu více, mě zaujala zrovna tato.

Pojďme se nyní podívat, jak čelit tomu, aby se sedavý životní styl, nestal nakonec tím, co nás ,,zničí“… 😀

#Jakýkoli pohyb přispívá delšímu životu.

Studie3 publikovaná v lednu 2019 v časopise American Journal of Epidemiology udává, že 30 minut denní aktivity může vykompenzovat sezení po celý den.

Tato práce zaznamenává 5-ti leté monitorování (2009-2013) 7999 zdravých dospělých jedinců ve věku 45 let a výše.

Vyplývá z ní, že zařazením 30 minut fyzické aktivity denně do celodenního sezení můžete snížit vaše riziko předčasné smrti o 17 procent.

Dokonce pohyby v řádu několika minut byly vyhodnoceny jako velice pozitivní pro hodnotné zdraví v budoucnu.

Naše těla byla navržena k tomu, aby se hýbala. Tak je používejme!

Jakmile se totiž hýbete, zvyšujete svou svalovou sílu, funkci imunitního systému, zlepšujete efektivitu kardiovaskulárního systému, etc.

Dalším skvělým benefitem je, že pohyb celkově zlepšuje náladu, snižuje hladinu stresu a prodlužuje život.

,,Upřímně, i Zlaté stránky by byly oproti seznamu všech benefitů díky fyzické aktivitě nic!“ 😀

Jakákoli malá aktivita je mnohem lepší, než nedělání ničeho!

Nemusíte chodit do posilovny, abyste toho docílili. Stačí si dát například pár dřepů, kliků, projít se,… prostě cokoli, kdy ,,rozproudíte krev ve vašich žilách!‘‘

Doopravdy jste si toho okolo sebe nikdy nevšimli?

Věci jako obyčejné procházení v přírodě se vytrácí, sport a hraní si venku pro malé děti je spíš za trest než za odměnu, lidé nahradili pohyb za činnosti, kde fyzická aktivita je skoro nulová.

Dopustili jsme to, že pohyb se začíná z našich životů vytrácet, a když už nakonec k nějakému má dojít, ,,musíme si ho naplánovat“..

Zkusme to změnit! Nebo lépe možná řečeno.. zkuste se vy změnit. Pak totiž změníte i okolí kolem vás.

Namísto neustálého vození šalinou se raději projděte. Potřebujete nakoupit? Zkuste jít pěšky. Pohyb je vskutku něco úžasného, avšak pro mnohé z nás natolik obyčejného, až si neuvědomují jeho samotnou krásu.

Zeptejte se lidí, kteří mají tu zkušenost, že museli třeba delší dobu strávit na lůžku. Zeptejte se jich, jaké to pro ně bylo – nemoc se zvednout, jenom furt ležet, nikam nechodit… nic určitě příjemného! .

Odkazy na články, ze kterých jsem čerpal:

1) European Society of Cardiology. „Sedentary lifestyle for 20 years linked to doubled early mortality risk compared to being active.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 31 August 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190831155849.htm>.

2) Keith M Diaz, Andrea T Duran, Natalie Colabianchi, Suzanne E Judd, Virginia J Howard, Steven P Hooker, Potential Effects on Mortality of Replacing Sedentary Time With Short Sedentary Bouts or Physical Activity: A National Cohort Study, American Journal of Epidemiology, Volume 188, Issue 3, March 2019, Pages 537–544, https://doi.org/10.1093/aje/kwy271

,,Nejnovější články na blogu, které byste si neměli nechat ujít!''

Close Menu